ŠKOLA
FUDBALA VALTER

UČLANI SE

VAŠE IME *
IME VAŠEG SINA *
KOLIKO GODINA IMA VAŠ SIN *
EMAIL *
BROJ VAŠEG MOBILNOG TELEFONA *
KAKO BISTE PLAĆALI MJESEČNU ČLANARINU ŠKOLE FUDBALA?
IMATE LI PITANJA ZA NAS?