Fedja Koluder


Velike su koristi djeteta koji se bavi sportom. Sport gradi karakter, jača disciplinu i ličnost. Uloga trenera je u ovom periodu ključna. Odgojno djelovanje trenera se očituje kroz primjenu i oblikovanje radnih navika djeteta te razvoj odgovornosti. Kroz školu fudbala Valter naša djeca dobijaju gradivne elemente za životni uspjeh. Stručni kadar na čelu sa menadžmentom ulaže velike napore da se mali sportaši izvedu na pravi put. Benefiti ovog načina rada se vide u školi, sportu i odnosu prema drugim obavezama. Kao roditelj mogu reći da mi je škola fudbala Valter najiskreniji partner u odgoju i razvoju djeteta. Važno je napomenuti da sistem dječijeg sporta treba prilagoditi potrebama , razvojnim osobitostima i preferencijama djece. Dobrobit djece , pa tako i u sportu, jeste naša odgovornost, odnosno odgovornost odraslih. Ako želimo napraviti velike sportaše , moramo ih slušati. Dijete zaista uživa u ovom kolektivu. Hvala školi fudbala Valter na svim naporima koje ulažu kako bi našu djecu učinili sretnim i zadovoljnim.